Impressie Rome Speciaal, september-oktober 2016

Ik maakte nu voor de derde keer een Rome reis mee in groepsverband. Iedere reis had een ander karakter. De leiding van deze reis vond ik uitstekend.
Stijn Fens bleek een uitstekende Rome deskundige te zijn en zijn Italiaans was een groot pluspunt. Ik bewonderde zijn grote historische kennis en vele namen van schilders, bouwheren enz. enz. kwamen met groot gemak uit zijn mond. Ook humor was hem niet vreemd.
Jij, Joke nam meer de technische kant van de reis voor jouw rekening. Iedere keer de “schaapjes tellen” als we weer op pad gingen. Maar vooral heb ik genoten van de momenten van bezinning op de juiste momenten. Van de door jou uitgesproken voorbeden ging een grote rust uit en inhoudelijk ook zeer treffend. Ik herken hierin jouw grote ervaring op dit gebied uit het omroeppastoraat in het verleden. Ook de zang tussendoor onderstreepte dit alles.
De groep werd naarmate de reis vorderde steeds hechter en dit is ook een verdienste van jullie beiden als groepsleiders.
De reis kende vele hoogtepunten, mij in het bijzonder zijn bijgebleven:
– de Eucharistieviering in de crypte van de St. Pieter
– bezoek aan Subiaco, de abdij van de Benedictijnen
– bezoek aan de wijk Trastevere met de vesperviering van Sant’Egidio in de basiliek Santa Maria’
Jan

‘Steeds is hetindrukwekkend om in Rome te zijn.
Zoveel mensen die met dezelfde intentie weer naar Rome komen om de onuitputtelijke rijkdom aan kerken, monu- menten, de sfeer en niet te vergeten het Vaticaan, in zich op te nemen.
Stijn Fens met zijn grote liefde voor Rome, probeerde dat aan ons over te brengen.
Joke Litjens voedde met haar meditaties onze ziel en zorgde zo voor het evenwicht op deze pelgrimsreis.
We lieten de ‘highlights’ achter ons maar bezochten bijzondere en nieuwe plekken waar je als toerist niet gauw komt. Dit jaar de abdij van de Benedictijnen buiten Rome. Benedictus woonde er als kluizenaar in een spelonk. Uiteindelijk werd het een groot complex, waar ook Scholastica (480-547) heeft gewoond.
Indrukwekkend waren de beschilderingen.
Ook gingen we naar de Heilige Trap, 500 jaar geleden door Luther bezocht daarna door verschillende Pausen.
Evenals 2 jaar geleden, hebben we heerlijk gegeten in het restaurant van de ‘San Egidio’. Een restaurant waar het eten wordt gereserveerd door kwetsbare mensen. Daarna in de basiliek van Santa Maria in Trastevere een vesperviering van de San-Egidio beweging.
De laatste dag gingen sommigen van ons, samen met Joke naar de audiëntie van de Paus. Anderen met Stijn o.a. naar de Santa Maria del Popolo.
De meditatie die Joke regelmatig hield, maakte dat je werd geraakt.
Geraakt door de mystieke sfeer en het Onbegrijpelijke..
Jammer dat het er weer opzat, maar wel met de wetenschap dat Rome over 2 jaar weer op het programma van Joke zal  staan. We hadden een homogene fijne groep, mede door de leiding’.
Anita