Joke Litjens

Joke Litjens 1

Ik ben geboren in 1952, gehuwd, moeder van 2 volwassen kinderen, oma van een kleinkind, oudste van een gezin van 8 kinderen en opgegroeid in het land van Maas en Waal.

Mijn katholieke geloof heeft mijn leven van jongs af aan richting en inhoud gegeven. Hoewel studie en mystiek een onmisbaar onderdeel vormen van mijn leven; moet geloven voor mij ook praktisch zijn. Ik wil mijn geloof in het dagelijks leven handen en voeten geven. Mijn levensmotto is dan ook : “zout voor de aarde- licht voor de wereld”.

Na mijn studie ben ik als godsdienstleraar gaan werken. Daarna heb ik jarenlang in een parochie gewerkt als pastor. In die tijd heb ik de cursus Klinisch Pastorale Vorming gevolgd.

Vervolgens ben ik in 1994 mediapastor geworden voor het media pastoraat RKK/KRO. In dit verband heb ik me door veel mediatrainingen en supervisie ontwikkeld. Bidden en meditatie, mystiek, vasten en levenskunst werden multimediale projecten die ik begeleidde of bij betrokken was.

Uiteindelijk ben ik gestart met mijn eigen bedrijf: “Werkplaats voor de Ziel”. Met het aanbod van mijn bedrijf wil ik mensen coachen en trainen, waarbij het uitgangspunt is mensen (weer) zoveel mogelijk op hun eigen kracht te leren vertrouwen én op de kracht die hen geschonken wordt. Ik wil daarbij niet betuttelen, maar de verantwoordelijkheid bij mensen zelf leggen. Mensen helpen hun innerlijke stem te vinden en zichzelf te worden.

Ik word in mijn werk niet alleen gevoed door de jarenlange ervaring als pastor, maar ook door mijn eigen levenservaring. Verlieservaringen in mijn eigen leven (ziekte en scheiding) hebben me geleerd dat wanneer er een deur dicht gaat altijd weer een andere deur open gaat.

Wanneer ik mensen ontmoet heb ik geleerd dat onbevooroordeeld te doen, met een open blik en vertrouwen op de eigen kracht. Ik heb geleerd in een veilige en open sfeer, gesprekken te structureren en mensen ruimte te geven naar zichzelf te kijken. Ik weet dat ik goed kan luisteren, doorvragen en confronteren. In mijn werk ben ik praktisch en concreet.
Geduld, betrouwbaarheid en heldere communicatie zijn kwaliteiten die ik steeds verder heb kunnen ontwikkelen.

Pelgrimsreizen zijn door toeval op mijn pad gekomen vanaf 1998. Tot mijn grote vreugde was dit een groot deel van mijn werk. Tijdens deze reizen merkte ik dat mensen bij hun “reis naar binnen” geholpen worden door meditaties én de ontmoetingen met reisgenoten en reiservaringen in het algemeen (onvoorziene omstandigheden, tegenslagen en successen).

Inmiddels geniet ik volop van eigen ruimte en tijd sinds ik met pensioen ben en beperk ik mij tot geestelijke begeleiding.