Impressie retraite Wahlwiller 2015

Tijdens de prachtige retraite over “loslaten” kwam ik tot het inzicht dat ik mijn beeld van God (gebaseerd op een projectie vanuit mijn denken) heb los te laten, wil ik God werkelijk voelen en ontmoeten in mij.

Hiervoor heb ik mijn leven anders in te richten, met behulp van ankers die mij herinneren aan die andere weg:
heel stil worden
naar binnen kijken
wat heb ik te laten
durf ik leeg te worden
zodat God in mij kan stromen
met open handen
laat ik het over
aan U’.
Drieke

‘De dagen in het klooster en het deelnemen aan de retraite was een zoeken naar evenwicht, gebed en bemoediging.
Het kloosterritme heeft mij goed gedaan, de rust en stilte en de dagelijkse gebedsmomenten waren bijzonder om mee te maken.
Vol vertrouwen mag ik verder gaan’.
Wilma

‘Ik heb het tijdens de retraite goed gehad. Ik ben dankbaar omdat ik heb ervaren dat ik de afgelopen drieënhalf jaar stappen heb gezet. Dat ik handvatten heb gevonden en heb gebruikt om verder te komen.
Er zijn blijkbaar bronnen in mij aangeboord waarvan ik niet eens wist dat ze er waren. Het gevoel dat ik steeds meer mezelf kan worden.
Ik heb me ook gerealiseerd dat er een verschil is tussen iets loslaten en je ergens verantwoordelijk voor voelen. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten. Verdriet en onzekerheid zijn er. En mogen er zijn. Maar het voelt goed om te weten dat luisteren, vragen stellen, belangstelling hebben en meedenken genoeg kan zijn. Dat je niet overal de regie over hoeft te hebben’.
Cocky

‘Loslaten hoort ook bij het vasten, de grote schoonmaak van lichaam en ziel. Fysiek ben ik erg aan het loslaten. – Ga meer in je lichaam wonen, want daar voel je God. Het is de tempel van je Ziel- werd belangrijk voor mij deze dagen. In de stilte gedurende de week is het me duidelijk geworden, dat ik verdriet vasthoud. Gelukkig ga ik op gegeven moment huilen en raak ik toch van het oude zeer wat kwijt, dat lucht op. Oude patronen loslaten en niet in een oud patroon vervallen. Het persoonlijk gesprek doet me goed. De gebedsdiensten zijn eenvoudig in het Arnold Janssen Klooster, maar dat hoort ook zo bij het vasten. De retraite wordt afgesloten met een gedicht over engelen.
Als iemand een groot hart heeft, dan zijn de engelen er toch, komt in me op.
Ik vind het mooi. Joke en medegroepsgenoten bedankt’.
Berny

‘Loslaten, welke woorden komen er bij je op? Het was voor mij een verrassing hoeveel woorden naar voren kwamen bij ‘loslaten’, zoals bevrijding, kracht, vertrouwen. En een voorbeeld van een woord verwerkt in een zin: ‘iedere keer weer ga ik van angst naar vertrouwen en kan ik de angst loslaten’.
Zo hebben we allemaal weer heel veel geleerd over zo’n enkel woord, waardoor het doorwerkt in je leven.
Het klooster in Wahlwiller is ook een prachtig oord voor zulke bijeenkomsten. Dank!
Trees

‘Wahlwiller is voor mij een oase waar ik mijzelf na enkele dagen een plekje durf te geven.
Voor mij zijn het doorleefde dagen gewordenvan bange donkerte naar enkele lichtpuntjes.
Van altijd gemis naar troost.
Het gaf rust om er weer te mogen zijn.
Ik
ik besta
verdriet geeft ruimt
voor een stukje heling
koestering’.
Anita