Impressie pelgrimsreis Israel, 19-26 oktober 2014

Het is niet precies uit te drukken wat ik heb ervaren, maar ik denk nog iedere dag aan deze indrukwekkende dagen! In alle opzichten heeft het mij heel goed gedaan, voel mij meer gedragen! Het was heel bijzonder om zo dicht bij de bron te komen. Ik ben mij bewust dat er nog veel werk voor mij ligt om los te komen van mijn verdriet dat ik heel lang heb gehad, en nog af en toe, maar ik voel mij nu meer gesterkt na deze pelgrimstocht. Ik hoop dit nog lang vast te houden ‘.
Ans

‘Deze reis hebben we altijd al een keer willen maken.
We hebben ontzettend veel gezien en gehoord, misschien wel teveel. Door in Israël te zijn geweest gaat de bijbel voor ons meer leven. Dit geeft een verdieping tot de relatie met God. We zouden dit niet hebben willen missen.
De stilte op de boot op het meer van Galilea had wat langer mogen duren’.
Tiny en Bertus

‘Op reis naar Israël; bijzonder!

  • Met mijn moeder en mijn dochter mee, 3 generaties vrouwen naar een land waar de verhalen al zoveel generaties worden doorverteld.
  • Naar de plekken van de Bijbelse verhalen. Mensen van overal zie je hier.  Zoveel jaren later gaan nog steeds mensen op reis om dit te kunnen zien en te beleven. Wereldkerk.
  • Meer snappen van dit land vol tegenstellingen. Bevolkingsgroepen, godsdiensten etc.

Terug thuis, wat hebben we het goed!
Dat we deze verhalen (nog) kennen en mogen doorvertellen, uit mogen leven, samen (be)leven = samenleven’.
Saskia 

‘Voor mij is het een onvergetelijke reis geworden. Heel veel gezien, veel informatie een reis die ik niet snel zal vergeten. Wat mij bijzonder heeft aangesproken waren de momenten van stilte, gebed en zang. Dit waren mooie en soms ook emotionele momenten. De bijbel verhalen waren heel toepasselijk en zijn voor mij meer gaan spreken. Maar ook het contact met de groep was heel bijzonder. De gesprekken die je met elkaar hebt en die je inspireren.
Ik had het beslist niet willen missen’.
Josien

In Jezus voetsporen zijn we het heilige land doorgetrokken.
Met meditaties en teksten uit het Oude en Nieuwe Testament werden deze plaatsen beleefbaar.
Voor mij maakte een diepe indruk de boottocht over het meer van Tiberias. Midden op het meer las Joke de lezing voor van de doodsbange apostelen. Jezus gaf hun moed en zei dat ze vertrouwen moesten hebben.
Ook de kruiswegstaties die wij op vrijdag liepen over de Via Dolorosa naar de H. Grafkerk, voelde beklemmend aan. De teksten die Peter bij elke statie las, kwamen bij mij binnen.
Voor mij persoonlijk was deze pelgrimsreis een tocht door de woestijn.
Ik voelde mij vaak verlaten en eenzaam. Maar mijn geloof in God heb ik dieper doorleefd. Ik heb de zekerheid dat God er ook voor mij is en me helpt.
Bijzonder is dat ik Maria in een ander daglicht zie. Ik heb nooit echte affiniteit met haar gevoeld. Haar nooit begrepen. Maar nu door de teksten van Joke besef ik dat Maria een krachtige en doorleefde vrouw was, die in haar
tijd dingen meemaakte, waar ze niet om had gevraagd.
Het is voor mij een doorleefde pelgrimstocht geworden’.
Anita